ADMIN LOGIN | CONVERSIE MARIMI | TERMENI SI CONDITII
reduceri incaltaminte reduceri incaltaminte reduceri incaltaminte reduceri incaltaminte alege pretul reduceri incaltaminte reduceri incaltaminte reduceri incaltaminte reduceri incaltaminte
 
 
 
 
 

1. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul document reprezentand Termenii si Conditiile de Utilizare, este Contractul de Furnizare Servicii de preluari comenzi pentru produsele de pe site-ul www.eastbay.com , denumit in continuare "CONTRACT". Prezentul CONTRACT este incheiat intre dumneavoastra (numit in continuare "dvs", "al dvs." sau "beneficiar") in calitate de beneficiar si Ciobanu Daniel, cu adresa in str. Molodovita, sector 4, Bucuresti in calitate de reprezentant al site-ului www.comenzieastbay.net si furnizor servicii de preluare a comenzilor pentru produse de pe site-ul www.eastbay.com(numit in continuare "nostru", "al nostru", "comenzieastbay" sau "furnizor")
 COMENZIEASTBAY isi rezerva dreptul de a modifica, schimba, inlatura sau adauga termeni si conditii prezentului CONTRACT, fara notificari sau instiintari prealabile.
PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE COMANDA SI INSCRIEREA DATELOR ACCESAND BUTONUL : ‘TRIMITE COMANDA’ IN BAZA DE DATE REPREZINTA :
a. O GARANTIE CA SUNTETI PERSOANA FIZICA SI CA AVETI IMPLINITA VARSTA DE 18 ANI.
b.CA SUNTETI DE ACORD SA FURNIZATI IN FORMULARUL DE COMANDA INFORMATII CORECTE, CLARE SI REALE.
c. CA VA MANIFESTATI ACORDUL ASUPRA TERMENILOR SI CONDITIILOR SAU ORICAROR ALTOR MODIFICARI.
DACA NU SUNTETI DE ACORD CU PREZENTUL CONTRACT NU TRIMITETI COMANDA.

    2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre COMENZIEASTBAY, de servicii de preluare sau intermediere, a comenzilor pentru produsele de pe site-ul www.eastbay.com

    3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
a)Drepturile si obligatiile beneficiarului:
Beneficiarul are dreptul:
- de a cere orice detalii despre modalitatea de preluare a comenzilor prin intermediul COMENZIEASTBAY;
- sa foloseasca facilitatile oferite de site-ul www.shoporders.ro in conditile   prezentului CONTRACT ;
- de a semnala eventulale erori sau nereguli care impiedica buna functionare
a site-ului www.shoporders.ro
Beneficiarul se obliga :  
-  sa furnizeze in formularul de comanda informatii corecte, clare si conforme cu
realitatea ;
-  sa nu utilizeze serviciul on-line de preluare a comenzilor de pe site-ul
www.shoporders.ro daca nu are nici o intentie de a achizitiona produse  prin
intermediul acestuia ;
- sa nu foloseasca  site-ul www.shoporders.ro  si orice continut prezent in acesta in scopuri ilegale ;

b)Drepturile si obligatiile furnizorului :
Furnizorul are dreptul :
-  de a refuza comanda beneficirarului daca furnizorul considera,ca beneficiarul are
intentii raufacatoare, sau nu a respectat termenii prezentului Contract;
-  de a inchide sau desfiinta site-ul www.shoporders.ro dupa ce acest lucru a fost adus la cunostinta utilizatorilor cu cel putin 7 zile inainte;
-  de a solicita orice tip de documente care sa probeze identitatea beneficiarului ;
-  de a-si selecta clientela ;
Furnizorul se obliga :
-  sa remedieze eventuale probleme tehnice care pun in pericol buna functionare a
serviciului si care revin atributiilor furnizorului;
-  sa asigure confidentialitatea datelor preluate de la beneficiar prin pastrarea acestora intr-un mediu securizat;
-   sa inapoieze  contravaloarea in lei a produsului/produselor comandat/e de catre
beneficirar daca se dovedeste ca acesta (beneficiarul) a primit, din vina furnizorului,
altceva decat ceea ce a comandat sau produsul/ele comandat/e nu a/u sosit in colete;
-  sa utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispozitie(in limita posibilitatilor) pentru satisfacerea beneficiarului ;
-   sa aduca la cunostinta beneficiarului orice fel de informatii legate de site-ul
www.shoporders.ro, daca acestea sunt solicitate ;
-  sa confirme in termen de minim 24ore inaintea zilei anuntata pentru plasarea comenzii catre Eastbay.com,  inregistrarea unei comenzi in baza de date, prin
instiintarea beneficiarului, pe orice cale, despre acest lucru.

     4. FORTA MAJORA
Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

      5. CLAUZE FINALE
Furnizorul nu va fi responsabil pentru eventuale prejudicii de orice fel aduse beneficiarului, daca se dovedeste ca aceste prejudicii rezulta din vina beneficiarului sau a altor parti nespecificate in prezentul contract si care nu au nici o legatura cu furnizorul.
În cazul în care clientul nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, furnizorul nu este responsabil cu despăgubirea clientului pentru plățile efectuate.
În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, furnizorul se obligă la despăgubirea clientului pentru plățile efectuate în avans.
Daca orice prevedere a acestui contract sau altor documente incorporate este dovedita de o institutie competenta ca fiind invalida, partile sunt de acord ca aceasta institutie sa incerce sa ia in consideratie intentiile partilor asa cum sunt reflectate in prevedere, iar restul prevederilor ramanand in vigoare.
Orice neînțelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabilă, în caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor de judecată competente.
Prevederile prezentului contract sunt guvernate atât de legile din România cât și de cele ale Statelor Unite ale Americii.
S-a incheiat prezentul Contract, ale carui prevederi si clauze, convenite in virtutea dreptului libertatii contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun si cu respectarea legii.

Conform art. 9 din legea 365/2002 privind incheierea contractelor prin mijloace electronice,acest contract este valid si recunoscut de orice instanta de judecata.

 
 
© 2008. shoporders.ro. Toate drepturile rezervate.
 
alege pretul